pytania

Nowy strych

Nowy strych

Chcę, w budowanym przeze mnie domu, zagospodarować strych i jedno duże, niefunkcjonalne po­mieszczenie podzielić na dwa nie­zależne pokoje dla dzieci. W tym celu muszę podnieść ściankę kolan­kową o dwie lub trzy cegły. Czy jest to na tyle poważnym odstęp­stwem od

Dojazd do działek budowlanych

Dojazd do działek budowlanych

Dla miejscowości, w której miesz­kam, opracowano i zatwierdzono nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ziemię rolniczą podzielono na działki budowlane i wytyczono na planie nowe drogi i ulice. Właściciele nowo powsta­łych działek budowlanych wystę­pują o pozwolenia na budowę. Tymczasem część z zaplanowa­nych

Farby strukturalne

Farby strukturalne

Słyszałem, że farby strukturalne położone na nierówne ściany ma­skują ich nierówności. Na jakie podłoże można je stosować.   strukturalne można nakładać na tynki, beton, płyty gipsowe oraz płyty drewno­ pochodne. Istotne jest, aby pod­łoże było czyste – odtłuszczone i odkurzone

Drewniane elementy z kawałków

Drewniane elementy z kawałków

Jeden z producentów krajowych oferuje drewniane elementy kon­strukcyjne stosowane do budowy w technologii szkieletu drewniane­go, klejone na długości z kilku krótszych odcinków. Czy jakość tak przygotowanego materiału nie jest gorsza od elementów wykonanych z jednego kawałka?   Przede wszystkim na­leży

Płyta czy fundament?

Płyta czy fundament?

W przyszłym roku zamierzam zbu­dować mały dom. Będzie niepodpiwniczony. Część prac przy funda­mentach zamierzam wykonywać sam. Co jest tańsze: płyta pod całym domem czy tradycyjny fundament?   Płyta, której wyko­nanie wymaga znacznie mniejszych wykopów niż tradycyjna ława fun­damentowa, w polskich

Kasetony na sufit

Kasetony na sufit

Planuję remont mieszkania. Sufity mają drobne nierówności i w kilku miejscach pęknięcia, których nie maskuje farba. Chcę nakleić na su­fit kasetony styropianowe. Czy wszystko jedno, jakie kupię i jaką farbą je pomaluję?   W sklepach dostęp­nych jest kilkanaście wzorów ka­setonów