Drewniane elementy z kawałków

Drewniane elementy z kawałków

Jeden z producentów krajowych oferuje drewniane elementy kon­strukcyjne stosowane do budowy w technologii szkieletu drewniane­go, klejone na długości z kilku krótszych odcinków. Czy jakość tak przygotowanego materiału nie jest gorsza od elementów wykonanych z jednego kawałka?

 

Przede wszystkim na­leży sprawdzić, czy technologia łączenia elementów ma, wydawany przez Instytut Techniki Budowla­nej, atest dopuszczenia do stoso­wania w budownictwie na terenie Polski. W ateście tym powinny być określone warunki oraz ogranicze­nia stosowania – np. rodzaj stoso­wanego kleju, minimalne długości elementów łączonych oraz maksy­malne długości elementów kon­strukcyjnych, przekrój poprzecz­ny, wartość oraz charakter dopusz­czalnych obciążeń.

Ponieważ do produkcji elementów klejonych stosuje się drewno dobrej jakości, odpowiednio wysuszone i przygoto­wane, wytrzymałość ich jest wyższa niż wykonanych z litego drewna.

[Głosów:0    Średnia:0/5]