Baptysterium

Wokół nas istnieje bardzo wiele ciekawych budynków, szczególnie jeśli chodzi o te, pochodzące z dawnych czasów. Czasy starożytne kryjące w sobie wiele tajemnic, czy nieco dalsze czasy królów po których zostały liczne zamki i fortyfikacje są warte zwiedzenia. Jednym z takich ciekawych tworów jest Baptysterium. Baptysterium często wznoszono na planie koła czy wielokąta jako budynek wolno stojący albo przylegający do kościoła. Wykopaliska pokazują, że były to niewielkie budowle (zazwyczaj o powierzchni nie przekraczającej 200 metrów kwadratowych), bogato przyozdobione kolumnadami, marmurem, mozaikami i freskami przedstawiającymi czasem sceny biblijne. Budownictwo to często odnosiło się do basenów które miały kształt kwadratu, koła, sześcioboku, prostokąta, krzyża lub ośmioboku. Ich szerokość i głębokość wskazuje, że początkowo projektowano je z myślą o ludziach dorosłych. Były zazwyczaj na tyle duże, że mieściły się w nich co najmniej dwie osoby. Do czego służyło tego rodzaju budownictwo? W baptysteriach odbywał się chrzest. Nie lada wyzwanie dla budowniczych stanowiło zaopatrzenie w wodę. Wiele baptysteriów wzniesiono nieopodal naturalnych źródeł lub na ruinach łaźni zasilanych wodami termalnymi, jak na przykład w Nicei na południu Francji. Wodę doprowadzano i odprowadzano systemem rur. Budownictwo to przetrwało do dzisiaj a z nim jego przeznaczenie.