Budownictwo wodne

Budownictwo wodne jest bardzo ogólnie brane pod uwagę. Dostosowuje ono, bowiem takie elementy jak kanały wodne, śluzy, które ułatwiają komunikację wodnorzeczną, a także, jako najważniejsze, wały przeciwpowodziowe. W ostatnich czasach te ostatnie mają bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców, które były objęte tegorocznymi klęskami powodziowymi. Na pewno każdy ma na celu swoje dobro, dlatego wały, które nie są bezpośrednią budowlą związaną z wodą, są istotnym elementem. Budowane są także jazy, które mają dość ważne znaczenie. Piętrzenie i dostosowywanie poziomów wody w rzekach jest jego głównym zadaniem. W ten sposób jest możliwość dostosowanie odpowiedniego poziomu wody. Oczywiście kanały wodne maja dość ważne znaczenie. Ponieważ poprzez nie dostosowuje się sztuczne połączenie rzek, co wpływa na środowisko. Śluzy wodne mają także ważna zadanie do spełnienia. Udostępniają one komfortową komunikację wodną statków, w przypadku, kiedy poziom wody jest niejednorodny, nierówny, nie pozwala na swobodną żeglugę.