Formalności budowlane

Formalności budowlane przede wszystkim dotyczą takich elementów jak wszelkiego rodzaju plany budowy, jak najbardziej wyszczególnione z najdrobniejszej strony. Dostosowany plan budowy ogólnej, kwestie elementów wchodzących w skład instalacji budowlanych, kwestie związane z układem wnętrz oraz ich funkcjami. Wszystko to musi być wypisane, wyrysowane, czarno na białym, zanim podejmie się próbę uzyskania pozwolenia na budowę. Nie zawsze wszystko jest takie piękne jakby się to zdawało. Często na pozwolenie na budowę trzeba czekać bardzo długi okres czasu. Może to na pewno zniechęcić każdego zapalonego właściciela przyszłej, wspaniałej posesji. Formalności budowlane to także ewentualne plany awaryjne, zmiany planów budowy dostosowywane w trakcie trwania budowy. Trzeba wówczas przerwać budowę i wystąpić o pozwolenie na zmianę planów. Jest to być może strona związana z robota papierkową, jednak bez tego raczej nie można się obyć. Samowolne działanie, bez powiadomienia o budowie, czy zmiany planów budowy jest na pewno zbyt kosztowne w tym kierunku.