Jakich dokumentów żądać od sprzedającego nieruchomość

Jeżeli decydujemy się na zakup nieruchomości, czy to będzie dom, mieszkanie czy chociażby działka pod budowę przyszłego domu, warto wiedzieć, jakie dokumenty powinien posiadać sprzedający daną nieruchomość i jakie elementy powinniśmy sprawdzić na podstawie przedstawionej nam dokumentacji. Tak więc jeśli mamy ochotę na zakup działki, zażądajmy od jej właściciela, aby przedstawił nam akty własności działki, dobrze jest przy tym ustalić numer w księdze wieczystej tej nieruchomości. Posiadając takie dane, za pośrednictwem Internetu możemy sprawdzić, kto jest faktycznie właścicielem danej działki, czy ciążą na niej jakieś zapisy odnośnie obciążenia hipotecznego, czy na działce nie ma innych obciążeń typu służebność. Konfrontacja tych danych z księgi wieczystej oraz zapisów widniejących w akcie własności pozwoli nam na stwierdzenie jasności stanu właścicielskiego tej nieruchomości. Dobrze jest tez zażądać od sprzedającego wypisu z rejestru gruntów nieruchomości, jeśli chodzi o działkę, celem porównania tych zapisów z zawartymi w księdze wieczystej – wszystkie parametry działki,takie jak numer, powierzchnia czy miejsce położenia powinny być ze sobą zgodne. Jeśli będą jakiekolwiek rozbieżności w poszczególnych rodzajach dokumentacji, zażądajmy wyjaśnienia tych kwestii oraz sprostowania danych w poszczególnych dokumentach. Warto tez zażądać od kupującego albo też sprawdzić osobiście, co jest możliwe, jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego tego miejsca w dokumentacji właściwego miejscowo urzędu gminy lub miasta.