Jakie są rodzaje umów pośrednictwa

Decydując się na podjęcie współpracy z agencjami pośrednictwa nieruchomości, będziemy mieli do wyboru kilka opcji, dotyczących rodzaju umowy, jaką podpiszemy z danym biurem w celu sprzedaży naszej nieruchomości. Jedną z najczęściej podpisywanych umów jest tak zwana umowa otwarta – polegająca na tym, że agencja nieruchomości zyska prawo do otrzymania od właściciela nieruchomości zlecającego jej sprzedasz tylko w takiej sytuacji, jeżeli dana agencja doprowadzi do skojarzenia danego kupca oraz sfinalizuje sprzedaż. Taka umowa jest zawierana bez określenia czasu jej trwania, klient agencji nieruchomości, który ją podpisuje, może wypowiedzieć taką umowę pisemnie, bez podawania żadnej przyczyny takiego posunięcia oraz bez żadnych konsekwencji. Inny rodzaj umowy, nazwanej umową pośrednictwa na wyłączność, polega na tym, że niezależnie od kwestii, kto znajdzie kupca na daną nieruchomość, w okresie trwania umowy agencja pośrednictwa i tak zachowa prawo do otrzymania określonego w umowie wynagrodzenia. Tak więc w tego rodzaju przypadku nie warto zawierać już z innymi agencjami umów jakiegokolwiek rodzaju, bowiem ta pierwsza agencja i tak będzie beneficjentem zawartej umowy. W obu rodzajów opisanych umów istnieje opcja, że tylko i wyłącznie osoba sprzedająca nieruchomość płaci wynagrodzenie dla pośrednika, jest też opcja, w której obie strony dokonanej transakcji są w równym stopniu obowiązane do uiszczenia określonej wysokości prowizji za wykonane pośrednictwo.