Mechanika konstrukcji w budownictwie

W tworzeniu projektu budynku oprócz kreślenia przekrojów, rzutów i elewacji czyli jednym słowem rysunków, bardzo ważną rolę odgrywają obliczenia. Budownictwo to dziedzina, w której bez mechaniki konstrukcji nie może powstać żaden budynek. Dlatego też istotna jest tu wiedza o wytrzymałości materiałów jakie posłużą do wykonania budowli. Każdy materiał ma swoje normy, odporność na temperatury, żywotność, właściwości, na które trzeba zwrócić uwagę. Wynika z tego, że nie wystarczy pierwszy lepszy materiał by postawić budynek, a to jakiego surowca mamy użyć musi być zawarte w projekcie. Ponadto robi się dokładne obliczenia wytrzymałości na obciążenia. Każdy budynek ma swoją masę, dlatego wytrzymałość fundamentów, ścian nośnych i działowych, filarów, belek oraz ich rozmieszczenie musi zostać dokładnie przeanalizowane, tak by zapobiec ewentualnym zawaleniom się konstrukcji. Masa stropu musi być rozłożona odpowiednio na podpierające ów strop ściany. Podobnie jest z dachem, którego stabilność konstrukcji wspierają kratownice. Tak więc budowanie domu jest procesem, który przed rozpoczęciem prac wymaga szczegółowej analizy, dokładnych obliczeń i doboru odpowiednich materiałów. Takie obliczenia muszą być sprawdzane przynajmniej dwukrotnie, gdyż nawet najmniejszy błąd może spowodować katastrofę budowlaną.