Nie bądź pasywny – zapobiegaj marnowaniu energii!

Nie bądź pasywny – zapobiegaj marnowaniu energii!

Osoby, które decydują się na budowanie domu, coraz częściej skłaniają się ku mieszkaniu energooszczędnemu. Jest to nie tylko modne, ale również bardziej opłacalne rozwiązanie. Dom energooszczędny z założenia zużywa mniej energii niż tradycyjny. Natomiast jego skrajna odmiana to dom pasywny. Według standardów Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt zużywa on nie więcej niż 15 kWh/m² energii użytkowej w czasie roku. Jeżeli decydujemy się zaprojektować i wybudować prawdziwie energooszczędny budynek, powinniśmy uwzględnić pewne istotne sprawy. W pierwszej kolejności należy wykonać analizę techniczno-ekonomiczną i obliczyć wartości współczynnika U dla wszystkich przegród oddających ciepło. Trzeba również pomyśleć o doborze odpowiednich parametrów izolacji termicznych w taki sposób, aby wyeliminować kondensację pary wodnej w przegrodach. Oczywiście, duże znaczenie mają koszty, zarówno te zainwestowane w odpowiednie instalacje, jak i spożytkowane na eksploatację energii. W interesie mieszkańca domostwa energooszczędnego jest wybór takich urządzeń grzewczych, podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej i wentylacji, aby pochłonęły one jak najmniejszą ilość pieniędzy. Przy stawianiu domów pasywnych meritum jest nawet nie tyle odpowiednia budowa, co właściwe wyważenie kosztów instalacji i eksploatacji poszczególnych sprzętów.