Nowy strych

Nowy strych

Chcę, w budowanym przeze mnie domu, zagospodarować strych i jedno duże, niefunkcjonalne po­mieszczenie podzielić na dwa nie­zależne pokoje dla dzieci. W tym celu muszę podnieść ściankę kolan­kową o dwie lub trzy cegły. Czy jest to na tyle poważnym odstęp­stwem od projektu, że muszę zała­twić formalną zgodę urzędu?

 

Zgodnie z nowym prawem budowlanym zatwierdzeniu podlega między innymi projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku. Każda zmiana – położenia budynku, gabarytów obiektu, jego konstrukcji oraz funkcji musi być opracowana przez osobę uprawnioną i podlega ponownemu zatwierdzeniu.

Podniesienie ścianki kolankowej w Pana domu spowoduje zmianę gabarytów obiektu, funkcji użytkowej części pomieszczeń oraz może wpłynąć na zmianę niektórych elementów konstrukcyjnych (ściany, fundamenty, strop).