O czym pomyśleć przed kopaniem fundamentów?

O czym pomyśleć przed kopaniem fundamentów?

Mocny fundament to podstawa każdego budynku. Od niego zależy stateczność domu i bezpieczeństwo jego gospodarzy. Przed przystąpieniem do kopania należy zorientować się w warunkach gruntowo-wodnych, które panują na działce. Można zlecić specjaliście badanie geotechniczne ziemi. Wykopy pod budynek muszą być odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli zbyt blisko ich krawędzi panuje spory ruch samochodowy, skarpy mogą zostać naruszone. Zachowanie zamierzonych wymiarów i kształtów fundamentów zależy od dokładności wykonania deskowań i wypoziomowania górnej powierzchni – podłoża do izolacji przeciwwilgociowej. Murowanie znacznie utrudnia złe wypoziomowanie fundamentów. Jednak niewielkie odchyły od prostej linii może zniwelować położenie pierwszej warstwy cegieł na miejscami grubszej zaprawie. Warstwa tłucznia, żwiru bądź piasku na dnie wykopu musi być należycie zagęszczona, aby w nowym domu nie zaczęła szybko pękać podłoga. Należy również pamiętać o wykonaniu dylatacji. Wierzchni poziom podłogi musi być oddzielony od ścian. Najczęściej dylatacje wykonuje się poprzez ułożenie dwóch pasków styropianu o grubości 2 cm. Zarówno izolacja przeciwwilgociowa, jak i cieplna muszą być ciągłe. Zapobiega to zagrzybieniu ścian lub powstaniu mostków termicznych. Przed betonowaniem obowiązkowo kierownik budowy musi sprawdzić poprawność zbrojenia. Szczególną uwagę powinien poświęcić płycie fundamentowej.