Obowiązki pośrednika przy podpisaniu umowy na wyłączność

W sytuacji, kiedy mamy do sprzedania nieruchomość i decydujemy się na zlecenie procesu całości działań związanych ze sprzedażą nieruchomości dla agencji pośrednictwa nieruchomości, a jednocześnie wybraliśmy już konkretne biuro nieruchomości, w trakcie prowadzonej rozmowy wstępnej pośrednik powinien powiedzieć nam, jakie umowy możemy zawrzeć oraz czym skutkują poszczególne rodzaje umów, czym się charakteryzują. Jeśli zdecydujemy się na podpisanie umowy tak zwanej na wyłączność, na pośredniku spoczywa szczególnie ważny obowiązek poinformowania nas, jako klienta, o szczególnych cechach takiej, umowy, aby później nie było wzajemnych nieporozumień i oskarżeń, że nie wiedzieliśmy, co podpisujemy. Na pewno pośrednik powinien nam uświadomić, że przez okres trwania umowy pośrednictwa, a będzie to prawdopodobnie czas określony na 12 miesięcy, agencja pośrednictwa staje się niejako gospodarzem naszej nieruchomości. Tylko ta agencja w tym czasie będzie się nią zajmować, nie będziemy mieli tez dowolności w kształtowaniu wysokości ceny za dana nieruchomość – w tym zakresie takie ruchy będą możliwe dopiero po uzgodnieniu z agencją i podpisaniu stosownego aneksu w tej sprawie. Nie będziemy tez mogli – bez żadnych konsekwencji finansowych – zerwać zawartej umowy, jeśli pośrednik wywiązuje się wzorowo z wszelkich pojętych przez niego zobowiązań. Nie wolno nam też na własną rękę sprzedać nieruchomości, bowiem w takiej sytuacji też będziemy musieli zapłacić pośrednikowi prowizje w ustalonej uprzednio kwocie – zgodnej z umową.