Płyta czy fundament?

Płyta czy fundament?

W przyszłym roku zamierzam zbu­dować mały dom. Będzie niepodpiwniczony. Część prac przy funda­mentach zamierzam wykonywać sam. Co jest tańsze: płyta pod całym domem czy tradycyjny fundament?

 

Płyta, której wyko­nanie wymaga znacznie mniejszych wykopów niż tradycyjna ława fun­damentowa, w polskich warunkach wcale nie jest tania. Przed jej betonowaniem, po zdjęciu humusu, powinno się ułożyć warstwami żwir o zróżnicowanej granulacji, od dużej do małej, odpowiednio go zagęszczając. Grubość podkładu żwirowego powinna wynosić co naj­mniej 50 cm (chroni on płytę przed skutkami wysadzin mrozo­wych) . Podkład taki nie będzie tani, ponieważ żwir u nas jest stosunkowo drogi.

Zastąpienie żwiru gruntem z wykopu lub piaskiem jest możliwe, ale wtedy fundament wymaga odpowiedniego ocieplenia, aby nie dochodziło do zamarzania gruntu nad płytą, co z kolei mogłoby powodować jej pę­kanie. Z tych powodów decyzja o stosowaniu płyty wymaga dokład­nej analizy technicznej i ekono­micznej ; należy przy tym pamiętać, że mamy w tym względzie jeszcze skromne doświadczenia.