Podaż a popyt na mieszkania w naszym kraju

Relacja pomiędzy ceną sprzedaży mieszkania oferowaną przez sprzedających a ceną faktyczną, za ile dane mieszkanie zostanie sprzedane, może świadczyć o relacjach pomiędzy popytem, czyli zapotrzebowaniem na mieszkania a podażą – czyli ilością mieszkań oferowanych na rynku. W Polsce obecnie, jak szacują analitycy, brakuje mieszkań w ilości około 1 miliona 200 tysięcy. Ta liczba nie zmieniła się praktycznie od kilku ostatnich lat, co wskazuje na zrównoważenie popytu i podaży. Obecnie notuje się nawet większy podaż niż popyt, z uwagi na fakt, że mieszkań zarówno tych deweloperskich, jak i tych z rynku wtórnego jest więcej niż osób mogących realnie je nabyć. Taka sytuacja jest spowodowana przez kilka czynników, jednym z nich jest podniesienie przez banki wymagań odnośnie osób, które chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny. Z jednej strony są więc potencjalni chętni na kupno mieszkań, jednak nie posiadają odpowiednich zasobów finansowych na sfinansowanie danego zakupu. Z drugiej zaś strony banki nie bardzo chcą, a czasem i nie bardzo mogą, z uwagi na tak zwaną rekomendację S, udzielać tylu kredytów i w takiej wysokości, jak to miało miejsce jeszcze do niedawna. Tego rodzaju sytuacja powoduje, iż w najbliższym już czasie możemy być świadkami z jednej strony tak zwanej górki mieszkaniowej na rynku, z drugiej zaś spowolnienia inwestycji mieszkaniowych ze strony deweloperów.