Produkty idące w parze z budownictwem

Budowanie domu nie opiera się jedynie na materiałach betonowych, czyli tych, które używa się do postawienia ścian budynku oraz wylania fundamentów, na których będzie on postawiony. Jest wiele produktów, które są wręcz niezbędne, aby powstał nowy dom. Producenci swoje produkty, bez których budownictwo nie mogłoby postawić ani jednego domu przewidziało zapotrzebowanie na nie i korzystając z większego popytu na te produkty, w okresie wzmożonego powstawania nowych obiektów mieszkalnych zwiększyło ich wytwarzanie. Do produktów takich można zaliczyć na przykład drewno i wszelkie jego formy, które wykorzystuje się w budownictwie. Robi się to ze względu na jego ogromne właściwości izolacyjne, takie jak izolacja termiczna oraz akustyczna. Drewno wykorzystuje się w zadaszeniu oraz jego konstrukcji szkieletowej. Jest ono również, jak sama nazwa wskazuje materiałem do stworzenia i zbudowania całego domu (domy drewniane, z bali). Innym materiałem, bez którego budowanie domu nie miało by sensu jest szkło. To ono występuje w ostatniej fazie budowy, w fazie wykończeniowej. Szkło potrzebne jest przy produkcji okien, a te skolei są niezbędne w końcowym stadium powstawania budynku. Poza tym jest wiele materiałów pochodzenia metalicznego, które niekiedy są małe, takie jak gwoździe, a niekiedy przybierają duże rozmiary, na przykład metalowe pręty wprawiane w konstrukcje z betonu.