Rodzina na swoim – coraz trudniej dostępne mieszkania

Rządowy program Rodzina na swoim w swoim zamierzeniu miał ułatwić zakup rodzinom swojego pierwszego mieszkania, ułatwieniem było to, że przez pierwszych 8 lat spłacania kredytu hipotecznego, udzielonego w ramach tego programu, państwo w postaci Banku Gospodarstwa Krajowego brało na siebie ciężar spłaty połowy odsetek od udzielonego kredytu. W początkowych latach obowiązywania tego programu korzystało z niego stosunkowo niewiele rodzin, bowiem znakomitą konkurencję stanowiły dla niego kredyty hipoteczne udzielane przez banki w walutach obcych, w tym głównie we frankach szwajcarskich oraz w euro. Jednak załamanie się tych kredytów w latach 2010 i 2011 spowodowało znaczący wzrost zainteresowania kredytem na preferencyjnych warunkach w ramach wspomnianego programu. Jednakże już coraz trudniej jest skorzystać z dobrodziejstwa tego rodzaju ułatwienia spłacalności kredytu,, gdyż weszły w życie we wrześniu 2011 roku obostrzenia, powodujące, iż program Rodzina na swoim może być już realizowany tylko w części miast polskich oraz w odniesieniu tylko do tańszych mieszkań, o określonej wielkości. Z końcem 2012 roku – według obecnie obowiązujących przepisów – program Rodzina na swoim zakończy swoje działanie definitywnie. – tak więc obecnie dla osób pragnących jeszcze skorzystać z tego programu jest – jak to się mówi – ostatni dzwonek.