Starożytne budownictwo

Starożytność i nowoczesność różni się od siebie w ogromnym stopniu. Chociaż pewne aspekty budownictwa pozostają niezmienne, to zewnętrzna forma budynków, w zależności od miejsca w jakim się znajdujemy jest zupełnie inna. Jak wyglądało starożytne budownictwo? Np. fundamenty wykonane były z kamienia. Starannie układano i dopasowywano kamienie na zaprawie glinianej. W niektórych domach oczywiście kogoś kogo było stać stosowano tynki wewnętrzne. Ściany zbudowane były również z kamienia lub cegieł suszonych na słońcu. Tamtejsze budownictwo było zależne od tego co akurat było pod ręką. Jeżeli nie było w posiadaniu kamienia lub cegły, wtedy budowano z gliny. Jak to robiono? Najpierw budowano konstrukcję z żerdzi które następnie przeplatano trzciną. Powstawała siatka którą obrzucano gliną. Po jej wyschnięciu, ścianę tynkowano. Dach takiego budynku zazwyczaj był zrobiony z drewnianych lub kamiennych belek. Często stawiano podpory lub słupy w celu uniknięcia zawalenia się dachu. Przy mniejszych budowlach stosowano trzciny, gałęzi które splatano a następnie obrzucano gliną. Tego rodzaju materiały stosowano w budowaniu nie tylko domów ale również pałaców, grobowców, synagog, spichrzy itp. Tamtejsze budownictwo niewiele różni się od dzisiejszego no może poza jednym – wtedy nie było nowoczesnych urządzeń i maszyn.