Szum w instalacji c.o.

Szum w instalacji c.o.

Przez lata mieliśmy ogrzewanie grawitacyjne. W tym roku prze­prowadziliśmy modernizację pole­gającą na zainstalowaniu pompy i zamknięciu obiegu grzewczego. Jest znacznie cieplej, ale w grzejni­kach i rurach nieustannie słychać szum wody. Jak temu zaradzić?

 

Szum w instalacji c.o. spowodowany jest dużą prędkością wody w przewodach. Zainstalował Pan pompę przewymiarowaną. Jeżeli ma ona możliwość regulacji obrotów na­leży je zmniejszyć. Jeżeli nie, to można za pompą założyć kryzę lub wy­konać obejście, (łącząc przewód przed i za pompą), z zaworem regulu­jącym strumień wody powracającej przed pompę.

Nie są to jednak naj­lepsze rozwiązania. Można je porów­nać do ciężarówki jadącej na pełnym gazie z włączonymi hamulcami, by nie pędziła za szybko. Dlatego też lepiej kupić mniejszą pompę najlepiej z regulacją prędkości ob­rotów.