Teatr

Choć budynki miewały różne funkcje, głównie mieszkalne, a tak zostało przecież do dzisiaj, z czasem zdarzały się również inne pomysły prowadzące do powstania budynków w celu nieco innych, ale również użytkowym. Budowla gdzie organizowano różnego rodzaju widowiska i przedstawienia sceniczne — tragedie, komedie, występy taneczne i muzyczne. Czasami teatr służył też jako miejsce publicznych zgromadzeń zwoływanych w innych celach. Budownictwo te zatem miało szereg zastosowań. Budownictwo teatralne zaczęto wznosić w Grecji ok. V w. p.n.e. I z czasem wybudowano je w wielu dużych miastach. Miały na ogół kształt półkolisty i powstawały na zboczu jakiegoś wzgórza. Widownię wykonywano z drewna lub kamienia. Sektory były oddzielone przejściami, a siedzenia tworzyły rzędy opadające ku dołowi. Centralne miejsce zajmowała orchéstra (przeznaczona dla chóru i tancerzy), za którą znajdowała się podwyższona scena, a za nią skené, czyli tło. Teatry rzymskie często były samodzielnymi budynkami i nie musiały się znajdować na naturalnym wzniesieniu terenu. Czasami miały zadaszoną scenę i część widowni. Rzymianie wznosili też amfiteatry, odkryte budowle na planie koła lub elipsy, w których dużą centralną arenę otaczała schodkowa widownia. Budownictwo te na pewno robiło wrażenie na widzach, choć pozostały już ruiny nadal pokazuje swoje lata świetności.