Uczestnicy w procesie budowlanym

Plac budowy jest miejscem gdzie nie ma mowy o żadnych pomyłkach. Każda osoba, która na nim przebywa odpowiedzialna jest za pewien zakres prac, które związane są z jego działalnością. Kiedy już wszystkie formalności i czynności związane z budową domu zostaną załatwione można przystąpić do wybrania wykonawcy i kierownika budowy. Kto jest potrzebny na placu budowy? Zgodnie z prawem budowlanym na placu budowy powinny znajdować się następujące osoby: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego. Projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót. W prawie budowlanym dokładnie opisane są poszczególne obowiązki jakie należą do wyżej wymienionych osób budownictwa. Jeśli planujesz budowę domu to warto byś się z nimi zapoznał, bo to uchroni przed jakimikolwiek sporami i utrudnieniami, jakie bardzo często spotyka się w trakcie budowy. Inwestor jest to osoba, która odpowiedzialna jest za cały proces budowlany. A wiec jego zadaniem jest załatwianie pozwolenia na budowę, zatrudnienie ekipy budowlanej oraz kierownika, który jest niezbędną osobą na placu budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego w budownictwie jednorodzinnym nie jest wymagany. Jednak wiele inwestorów dla swojej pewności, woli taką osobę zatrudnić. Kierownik budowy jest bardzo ważną osobą. To od jego zorganizowania, umiejętności oraz doświadczenia zależeć będzie to jak sprawnie przebiegać będzie praca.