Umowa z pośrednikiem – co powinna zawierać

Decydując się na nawiązanie współpracy z wybranym przez nas biurem pośrednictwa nieruchomości, po omówieniu wstępnie założeń współpracy, zostaje sporządzona umowa pośrednictwa. Co taka umowa powinna zawierać, abyśmy byli pewni, że podpisaliśmy korzystną dla nas umowę i mieli pewność, że oddaliśmy proces sprzedaży naszej nieruchomości we właściwe ręce? Na pewno, poza takimi podstawowymi kwestiami jak miejsce i czas zawarcia umowy, określenie dotyczące wystawionej na sprzedaż nieruchomości i jej ceny – umowa powinna zawierać wysokość ustalonej prowizji, przy czym powinna być w umowie ujętą prowizja razem z kwota VAT lut tez kwota prowizji plus VAT – obecnie jest to podatek w wysokości 23 procent ustalonej kwoty prowizji. Ponadto niezwykle ważnym elementem zawartej umowy są określone sytuacje, kiedy umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron – jakie więc warunki musza być wtedy spełnione. Czas obowiązywania danej umowy również powinien być określony – umowa może być bowiem zawarta na czas określony lub też nieokreślony, zawsze jednak powinno być w umowie podane, jaki jest tryb wypowiedzenia umowy, w jakim terminie przed jej ewentualnym zakończeniem. Druk umowy powinien tez zawierać wykonanie czynności pośrednictwa, jakie podejmuje się wykonać pośrednik – jeśli tego nie wykona, będzie to podstawa do wypowiedzenia umowy bez ponoszenia żadnych konsekwencji.