Walka z czasem

Walka z czasem

Zanim przystąpi się do budowy domu, należy zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi wznoszenia nieruchomości, gdyż należy pamiętać o tym, że nieznajomość przepisów nie ochroni właściciela posesji przed ewentualnymi karami. Zatem zapoznać się z prawem budowlanym. Kolejna najważniejsza rzecz, to z planami zagospodarowania terenu dla danej działki. W nich jest określone szczegółowo, jaki dom można postawić, piętrowy, czy parterowy i w jakiej odległości od przyległych budynków i dróg. Zatem jest to kolejna ważna rzecz, z którą powinien zapoznać się właściciel. Ponad to właściciel powinien posiadać mapkę geodezyjną swojej działki, jak również plan prac oraz przyłączenia instalacji. Jest to potrzebne w celu wystąpienia do gminy o uzyskanie planu zagospodarowania przestrzennego. Ten z kolei jest istotnym dokumentem, który trzeba złożyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Oczywiście dołączyć należy także projekt domu, opinie fachowców, jeżeli mamy zamiar sięgać po nowe technologie mało znane, potwierdzenie wiarygodności architekta, potwierdzenie możliwości dokonania przyłączy przez poszczególne firmy. Tak naprawdę zanim zacznie się budowę domu, należy wiele czasu poświęcić na to, aby zebrać potrzebne dokumenty. Należy pamiętać o tym, ze pozwolenie na budowę jest pracochłonne i niestety wygasa po określonym terminie.