Wieża

Wśród wielu pojęć, wśród wielu istniejących wokół nasi wytworów ludzkich rąk, wśród wielu osiągnięć, na wysokim poziom stoi przede wszystkim budownictwo. Budownictwo jest szerokim pojęciem wszystkiego co nas otacza. Obejmuje budynki, drogi, fontanny, mury i wszystko inne co zostało zbudowane po to, aby służyć wszystkim ludziom. Również wieże obronne zaliczają się do określenia „budownictwo”. Wieża jest budowlą która góruje nad otoczeniem i której wysokość zwykle przewyższa średnicę. Pierwszą wieżę zaczęto wznosić krótko po potopie. Proste wieże budowano w winnicach jako punkty obserwacyjne dla strażników, strzegących winorośli przed złodziejami i zwierzętami. W obwarowaniach miast stawiano wieże obronne, które wyrastały ponad mur — zwłaszcza w narożnikach i przy bramach. Wieże tworzyły niekiedy łańcuch wysuniętych placówek pogranicznych, a na odludnych terenach zapewniały schronienie pasterzom i innym ludziom. Wieże często budowano też wewnątrz miasta i wtedy służyły jako twierdze. Wojska atakujące warowne miasta budowały nieraz wieże oblężnicze. Z takich wysokich pozycji strzelano z łuku i miotano kamienie. Niektóre wieże, oprócz tego, że zapewniały ochronę żołnierzom, były wyposażone w taran. Tego rodzaju budownictwo zapewniało ludziom ochronę przed wpływem zewnętrznych czynników zagrażających życie.